Offertförfrågan
 • Laxholmstorget 3
  602 21 Norrköping
 • Ring Oss
  070-233 47 65
 • Arbetstider
  Mån - Fre 08:00 - 17:00

Löneoutsourcing

Vill ni lägga ut lönehantering på en extern lönebyrå?

Outsourcing av löner innebär att man själv inte tar hand om lönehanteringen utan man låter en extern leverantör driva en eller flera delar av företagets löneprocesser. Outsourcing av bokföring och redovisningstjänster är vanligt men allt fler företag väljer att outsourca sin lönehantering i och med de fördelar som finns med att köpa in denna tjänst istället för att ha den ”in house”.

 • Outsourcing kan frigöra din tid, så att du kan fokusera på de viktigare sakerna i din verksamhet
 • Lägre kostnader och effektivare lönehantering eftersom man utnyttjar stordriftsfördelarna hos de bolag man outsourcar till
 • Personberoendet minskar vid outsourcing och företaget utsätter sig inte för risker med avseende på personalfluktuation eller underbemanning
 • Inget systemberoende, underhåll eller utbildningskostnader
 • Expertkunskap gällande förändringar i lagar och regler
Löneteam

Löneoutsourcing - våra tjänstepaket

Som kund får du välja mellan våra tjänstepaket utifrån storleken på ditt företag och ditt specifika behov.
Du kan välja mellan tre tjänstepaket – Bas, Plus och Flex.

Jämför våra olika Tjänstespaket och välj det som passar dig bäst! Nedanför ser du exakt vad ingår i de olika tjänstepaketen.

Bas

 • Lönematerialhantering och löneberedning
 • Skattehantering
 • Reseräkningar (max 4 kvitton)
 • Avvikelser (frånvaron)
 • Hanterar läkarintyg
 • Hanterar föräldraledighets/tjänsteansökningar
 • Digital Lönespecifikation till anställd
 • Semesterårsskiftet
 • Semesterhantering
 • Sjukanmälan Försäkringskassan
 • Uppgifter till Årsredovisning
 • Rapporter (AGI, Semesterskuldslista, Banklista, Bokföringsmaterial)
 • Laddar upp AGI till Skatteverket varje månad
 • Olika ersättningsformer (t.ex. sjuklön och föräldralön)
 • Digital arkivering under två år
 • CSR

Plus

 • Allt som ingår i baspaketet
 • Reseräkningar (obegränsat)
 • Arbetsgivarintyg
 • Lönerevision
 • Lönekartläggning
 • Förmåner
 • Pensionsadministration
 • Löneväxling
 • Lönestatistik
 • Svara på frågor från myndigheter
 • Rapportering till Försäkringskassa, Kronofogden och SCB
 • Övriga rapporter

Flex

 • Vi skräddarsyr ett tjänstepaket utifrån företagets behov.
  Bas ingår och du väljer vad du vill bland vårt breda utbud från Plus tjänstepaketet.
  Kanske ser behoven olika ut under året.
  Då kan du enkelt anpassa ditt tjänstepaket.
Kontakta oss för priser och mer information