Offertförfrågan
 • Laxholmstorget 3
  602 21 Norrköping
 • Ring Oss
  070-233 47 65
 • Arbetstider
  Mån - Fre 08:00 - 17:00

Dataskyddsförordningen (GDPR Policy)

Data och hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden.

Vilken typ av data samlar vi in?

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Hur samlar vi in data?

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss
 • skapas när du använder någon av våra tjänster
 • vi hämtar från andra källor – ex. publika tillgängliga personregister, register som används för kreditbedömning m m.
 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund.
Vi behandlar data för att identifiera dig som kund/representant för ditt företag, för att hantera och leverera beställningar och tjänster.

Annan kommunikation

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra produkter och tjänster.
När du ringer vårt innesälj eller någon av våra konsulter kan samtalet spelas in eller dokumenteras. När du har en chattkonversation med ovanstående kan även den skrivna texten dokumenteras och analyseras.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Hur vi skyddar data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.
Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

Rätt till tillgång

Du har rätt att ta del av den information som vi lagrar om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat.

Rätt till radering

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.
Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig Lönea AB

Lönea AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas.
Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.
Lönea AB (org.nr 559208-5848) Laxholmstorget 3, 602 21 Norrköping
Telefon: 070-233 47 65

Övrigt

Denna Integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Lönea AB eller när du besöker någon av våra webbplatser.